Het graf van Boudicca

Bronzen beeld van Boudicca nabij Westminster Bridge (Thomas Thronycroft, 1902)

“Qua gestalte was ze erg lang, qua verschijning angstaanjagend, de blik in haar ogen was woest en haar stem was luid; een grote massa rood haar hing tot over haar heupen, en rond haar nek droeg ze een grote gouden ketting.” Zo omschrijven Romeinse geschiedschrijvers de Keltische koningin Boudicca. Geen dame om ruzie mee te maken. Dat bleek wel toen de Romeinen probeerden haar terzijde te schuiven, onder gebruikmaking van grof geweld jegens haar en haar dochters. Boudicca liet het er niet bij zitten. Begin jaren zestig van de eerste eeuw na Christus leidde ze een kortstondige maar zeer hevige opstand vanuit haar koninkrijk in het huidige graafschap Norfolk (East Anglia). Colchester, London en St. Albans gingen in vlammen op. Boudicca’s troepen maakten geen gevangenen. Meer dan 70.000 mensen lieten het leven. Bij een grote veldslag in de West Midlands werd Boudicca uiteindelijk door de Romeinen verslagen.

Munten Iceni

Munten geslagen door de stam van de Iceni, het volk van Boudicca

Archeologische sporen van Boudicca’s gewelddadige opstand zijn bij opgravingen op verschillende plaatsen in Engeland aangetroffen. Die sporen bestaan doorgaans uit dikke as-lagen, verkoolde voedselresten, geblakerde gebruiksvoorwerpen en soms zelfs uit schedels van onthoofde tegenstanders. Hoe Boudicca zelf aan haar einde is gekomen, is onduidelijk.

Aardewerk

Aardewerk met brandsporen uit de tijd van Boudicca’s opstand

Dat neemt niet weg dat in Engeland graag gefilosofeerd wordt over de vraag waar Boudicca nu eigenlijk begraven ligt. Volgens een wijdverbreide mythe zou haar graf te vinden zijn bij perron 9 van het Londense Kings Cross Station. Maar ook andere plaatsen in Engeland claimen de plek te zijn van Boudicca’s laatste rustplaats. Tot nu toe is voor geen van al die claims ooit archeologisch bewijs gevonden.

Waarom spreekt het verhaal van Boudicca 2000 jaar na dato nog altijd zo tot de verbeelding? Dat komt omdat Boudicca voor sommigen symbool staat voor dapperheid en strijd tegen vreemde overheersing. Voor anderen, zoals destijds de suffragettes in Engeland, belichaamt Boudicca vooral het ideaal van vrouwelijke emancipatie. Dat laatste is begrijpelijk in het licht van Boudicca’s laatste woorden: “Vandaag wreek ik als koningin niet mijn eigen koninkrijk of bezit, maar, als vrouw van het volk, mijn verloren vrijheid, mijn door de zweep gegeselde lichaam en de bezoedelde eer van mijn dochters…Laat de mannen maar in slavernij leven, als dat is wat ze willen.”

Meer weten over Boudicca? Kijk dan naar deze Channel 4 documentaire met Tony Robinson (Baldrick uit Blackadder)