Een ontmoeting in de trein naar Bagdad

Bezoek van Agathie Christie aan de opgravingen in Nimrud die geleid werden door haar man

Als je door de hal van Utrecht CS loopt, kan je er bijna niet omheen: er ligt weer een nieuwe Dan Brown in de schappen. Toch blijft voor mij Agatha Christie de koningin van dit specifieke genre. Met haar 66 thrillers laat zij zich qua verkoopcijfers alleen door de Bijbel en de werken van Shakespeare naar de kroon steken. Uiteraard heeft dat van alles te maken met haar “plots” en met het feit dat inspecteur Hercule Poiret nu eenmaal zoveel intelligenter overkomt dan Professor Langdon.

Agatha Christie op latere leeftijd

Daarnaast speelt echter ook een rol dat bij Christie cultuurhistorisch alles vaak zo mooi op zijn plek valt. Dat was ten dele een gevolg van ontwikkelingen in Christies privéleven. Na het beëindigen van haar eerste huwelijk en een kortstondige verdwijning, die destijds voor veel ophef zorgde en de voorpagina van de New York Times haalde, reisde Christie in 1928 met de Oriënt expres van Engeland naar Bagdad. Tijdens die reis ontmoette zij haar tweede en laatste echtgenoot, de Engelse archeoloog Max Mallowan. Die deed toen zijn eerste archeologische veldwerkervaring op in de opgravingen van de Summerische hoofdstad Ur, in het Zuiden van wat nu Irak is.

Agatha Christie met haar echtgenoot Max Mallowan

Daarna ging het snel: binnen een jaar waren Christie (40) en Mallowan (26) getrouwd. In een gedicht dat ze over die gebeurtenis componeerde, schreef zij hoe zij een “an erudite young man” ontmoette boven op een tell (archeologische heuvel) en hem vroeg waarnaar hij op zoek was. “His answer trickled through my head like bloodstains in a book…I look for aged pots of prehistoric days, and then I measure them in lots and lots of different ways. And then (like you) I start to write, my words are twice as long as yours, and far more erudite. They prove my colleagues wrong!” Om daarna te vervolgen: “I thanked him much for telling me with so much erudition, and said I would go with him upon an expedition.”

David Suchet, de bekendste vertolker van Christie’s Henry Poirot lijkt verassend veel op Mallowan

Zo gezegd, zo gedaan. Gedurende haar verdere werkzame leven heeft Agathie Christie haar man op vele archeologische expedities vergezeld, in Syrië, Irak en in Afghanistan.

Christie’s boek Come, Tell me How You Live

Wie meer wil weten over hoe dat leven in zijn werk ging, kan ik van harte Christie’s boek Come, Tell me How You Live aanbevelen, waarvan een nieuwe editie twee jaar geleden op de markt kwam en waarin ook mooie zwart-wit foto’s van deze expedities te vinden zijn. Het waren de hoogtijdagen van de archeologie in het Nabije Oosten. Die inspireerden Christie ook tot wat misschien wel haar meest beroemde uitspraak is geworden, in ieder geval onder archeologen: “An archaeologist is the best husband a woman can have. The older she gets, the more interested he is in her.”

Meer weten over Christie’s interesse in archeologie? Bekijk dan de volgende video: