De wijsheid kwam ooit uit het Oosten

Wand-mozaïk met de drie wijzen uit het Oosten, San’Apollinare Nuovo, Ravenna

Dezer dagen is het soms maar moeilijk voorstelbaar dat de bakermat van onze westerse beschaving in het Nabije Oosten ligt. Het ontstaan van de landbouw, de ontwikkeling van geavanceerde staatsvormen, het ontstaan van de astronomie, de uitvinding van het schrift, de institutionalisering van religie: in al deze ontwikkelingen hebben de culturen van het Nabije Oosten eeuwenlang een voortrekkersrol gespeeld.

Meer weten over het vervolg? Lees dan Leonard Rutgers, De antieke wereld in 52 ontdekkingen(Balans 2018)