De slak en de kleren van de keizer

 Keizer Justinianus I (482-564 n. Chr.) gehuld in keizerlijk purper: mozaïek in de San Vitale, Ravenna, Italië

Na ons de zondvloed — die uitspraak wordt toegeschreven aan zowel de Franse koning Lodewijk XV (1710-1744) als aan zijn maîtresse Madame de Pompadour (1721-1764). In hun geval bleek dat te kloppen: pas tijdens het bewind van de kleinzoon van de koning, Lodewijk XVI, kwam de Franse monarchie ten einde, toen laatstgenoemde op het schavot door de guillotine om het leven kwam.

Meer weten over het vervolg? Lees dan Leonard Rutgers, De antieke wereld in 52 ontdekkingen(Balans 2018)