Romeins beton wordt steeds sterker

Luchtfoto van de Romeinse haven van Caesarea, in het huidige Israël, dat ooit de grootste kunstmatige haven in de Mediterrane wereld was, allemaal met behulp van antiek beton

In deze column heb ik al vaker geschreven over de Romeinen als de uitvinders van het beton. In de geschiedenis van de architectuur was dat een uitvinding met enorme gevolgen. Weliswaar waren eerdere architecten er ook al in geslaagd om indrukwekkende bouwwerken neer te zetten, maar met het uitvinden en toepassen van beton was er ten opzichte van die eerdere bouwpraktijken bij de Romeinen sprake van een echte quantum leap.

Meer weten over het vervolg? Lees dan Leonard Rutgers, De antieke wereld in 52 ontdekkingen(Balans 2018)